Najaarscompetitie

Gezien de blijvende populariteit van de najaarscompetitie (dit jaar net als vorig jaar 7 seniorenteams, plus drie junioren groen teams en een paar Worldtour wedstrijddagen) hebben we een aantal maatregelen getroffen om dit te accommoderen.

Dit betekent wel dat we het onderhoud aan de gravelbanen door Fred Turenhout laten doorlopen tot eind oktober (vroeger eindigde dit eind september). Omdat we Fred in de zomerperiode een aantal keren minder laten komen, hebben we voor het verlengde onderhoud in oktober geen extra kosten.

Wel is het najaar natuurlijk de tijd van de vallende blaadjes. Vooral de teams die in het weekend als eerste thuis spelen, dus op de vrijdagavond, zullen wellicht blad op de banen tegenkomen. We vragen van jullie enige zelfwerkzaamheid om deze te verwijderen.

Ook zijn er maatregelen getroffen v.w.b. het gebruik van het clubhuis. De barcommissie zorgt voor voldoende voorraden en de schoonmaak loopt langer door. M.b.t. de bardienst kan het zijn dat ook hier een beroep wordt gedaan op jullie zelfwerkzaamheid, op momenten dat er geen normale barbezetting voorhanden is. De barcommissie laat dit weten.

Rest ons om jullie veel speelplezier (en veel succes!) te wensen!

 

Nieuws overzicht