Onze scoreborden - hoe en waarom

Van enkele van onze leden zijn vragen gekomen over plaatsing en afleesbaarheid van de scoreborden. We gaan daar kort op in.

Plaatsing op de gravelbanen
Onze scoreborden staan niet (zoals op de Smash Court banen) bij de banken, maar aan de overkant van het net. Reden hiervoor is dat de ruimte aan de zijkant van de netten op de gravelbanen kleiner is dan op de Smash Court banen. Indien we de scoreborden bij de banken plaatsen, is de ruimte om er langs te lopen te beperkt.

Afleesbaarheid
Daarnaast wordt wel eens opgemerkt dat scoreborden met gele en rode ballen om de score aan te geven, voor het publiek duidelijker afleesbaar zijn. Dit staat buiten kijf. We hebben lang geleden al eens onderzocht of aanschaf van de zogenaamde M-Score Twist scoreborden een optie zou kunnen zijn.

Per baan zou de investering echter zo’n € 200 bedragen en dat vinden we niet opwegen tegen het voordeel wat er mee bereikt zou worden. Indien er echter een vriendelijke sponsor opstaat, kan dit besluit natuurlijk heroverwogen worden

Nieuws overzicht