Baanreservering wintertennis 2020-2021; schrijf je nu in!

Vanaf heden is het weer mogelijk een baan te reserveren voor het wintertennis seizoen. Dit kan door het sturen van een e-mail naar ledenadministratie@tvwoubrugge.nl onder opgave van de gewenste tijd van spelen, en de namen van de leden die willen reserveren.

Het wintertennis seizoen voor de SmashCourt banen loopt van maandag 28 oktober 2019 t/m zaterdag 28 maart 2020. Alle verzoeken om een baan te reserveren worden beoordeeld op maandag 7 oktober a.s., hierna krijg je een reactie.

De regels voor inschrijven en toewijzen zijn:

 • Twee tot drie leden kunnen één baan reserveren voor een half uur (kosten €20 per lid voor het gehele winterseizoen; dus totaal €40 tot €60). Vier tot vijf leden kunnen één baan reserveren voor een heel uur (kosten totaal €80 tot €100).
 • Elk lid kan slechts éénmaal een baan reserveren. Uitzonderingen gelden indien leden:
  -  (volledig TVW lid en/of extern winterlid) deelnemen aan winterles door I'm Tennis Organisatie; dan kan door die leden buiten de lessen om alsnog een baan worden gereserveerd;
  -  deelnemen aan winter rackettrekken op basis van baanreservering; dan kan ook door die leden buiten het rackettrekken om alsnog een baan worden gereserveerd. Let wel: elke baanreservering kost €20. Een deelnemer aan rackettrekken die apart daarvan ook een baan reserveert op een ander moment, betaalt dus 2 x €20;
 • Inschrijving en betaling:
  -  aan de volgorde van inschrijving tot aan het moment van toewijzing door het bestuur, kunnen geen rechten worden ontleend;
  -  toewijzing van banen en tijdstippen in voorgaande winterseizoenen geven niet vanzelfsprekend recht op toewijzing van dezelfde banen en/of tijdstippen in dit winterseizoen;
  -  betaling vooruit, zonder verwijzing naar een ontvangen reserveringsfactuur, leidt tot onnodige administratielasten en geeft sowieso geen recht op toewijzing van het reserveringsverzoek.
 • Verzoeken voor baanreservering worden toegewezen door het bestuur op maandag 7 oktober a.s., op basis van de binnengekomen aanvragen en  mits er voldoende banen overblijven t.b.v. vrij spelen;
 • Baan toewijzing geschiedt in volgorde van: 
  -  baan reserveringen eigen leden (volledig lidmaatschap);
  -  winterles eigen leden;
  -  baan reservering externe winterleden (zie elders in dit artikel);
  -  winterles externe winterleden.

Vrij spelen in het winterseizoen
Tijdens het wintertennis seizoen kan op alle niet gereserveerde banen vrij worden gespeeld, volgens de geldende regels voor het baanafhangen .

Let op: ook later in het seizoen banen kunnen worden gereserveerd, waardoor de baanindeling mogelijk wijzigt. Het meest actuele reserevringsschema vind je altijd op de website en bij het afhangbord.

Winterlidmaatschap externe leden:
Wintertennis staat tevens open voor spelers van buiten TV Woubrugge. Aldus verruimen we ons aanbod van tennismogelijkheden en biedt het onze leden tevens de mogelijkheid om, gedurende het wintertennis seizoen, te kunnen samenspelen met tennissers van buiten de vereniging.Nieuws Overzicht