Update donderdag 2 april 2020 - tennispark dicht t/m 28 april

Beste clubvrienden, het zal voor jullie niet als een verrassing komen dat de sluiting van ons park langer gaat duren. De maatregelen gericht op ons aller gezondheid hebben de hoogste prioriteit, hoezeer het ons ook spijt omdat wij begrijpen dat jullie heel graag regelmatig op de baan willen staan om een balletje te slaan.

We hopen dat iedereen deze moeilijke periode goed en vooral gezond doorkomt en dat we elkaar over een poos(je) weer gezellig treffen op ons tennispark. Let goed op jezelf, op de mensen om je heen en blijf gezond!

Het Bestuur.

N.a.v. de persconferentie van 31 maart jl. en de berichtgeving van de KNLTB in reactie daarop, brengen wij jullie op de hoogte van de laatste maatregelen t.a.v. de sluiting van ons tennispark en de start van de (voorjaars)competities. Wij volgen hierin (natuurlijk) het beleid van de KNLTB.

SLUITING PARK
ALS BESTUUR NEMEN WIJ DE MAATREGEL OM DE VOLLEDIGE SLUITING VAN ONS TENNISPARK TE VERLENGEN T/M 28 APRIL A.S.!

Toelichting KNLTB:
De KNLTB deelt de mening van de overheid dat Nederland iedereen nodig heeft in de aanpak tegen het coronavirus. Daarom mogen er t/m 28 april geen georganiseerde sportactiviteiten plaatsvinden, ook niet in kleine groepen. De KNLTB realiseert zich dat tennis bij uitstek een sport is die je op veilige afstand van elkaar kan uitoefenen, maar trekt één lijn met alle sporten en volgt de maatregelen van de regering t.a.v. sluiting van sportclubs. Reden dat ook tennisparken gesloten blijven en tennisactiviteiten er niet mogen plaatsvinden om de kans op verspreiding van het virus te minimaliseren. De gezondheid en veiligheid van iedereen staat voorop, dus hoopt de KNLTB op ieders begrip in deze tijden.

KNLTB en NOC*NSF zijn veelvuldig in overleg met het ministerie van VWS en het RIVM over het hervatten van vrij tennissen en trainingen onder bepaalde voorwaarden zodra de situatie het toe laat.

(VOORJAARS)COMPETITIES
De start van de KNLTB Voorjaarscompetitie blijft voorlopig uitgesteld tot begin mei. Het kabinet heeft aangekondigd op 21 april een besluit te nemen over het vervolg van de maatregelen na 28 april. Zo snel mogelijk na het bekend maken daarvan, neemt de KNLTB het besluit of begin mei als startdatum en planning van de competities haalbaar is of dat nieuwe aanpassingen nodig zijn. De KNLTB houdt zich hierbij aan de adviezen vanuit het RIVM en NOC*NSF. De KNLTB probeert er alles aan te doen om de competitie door te laten gaan, voor zover de situatie het toelaat. Uiteraard staat de gezondheid van haar leden voorop.

De KNLTB bekijkt alle mogelijke scenario's en bijbehorende consequenties. Er wordt nagedacht over vragen als ‘Hoeveel speeldagen zijn er nog tot ...? Welke toernooien en evenementen zijn er? Welke capaciteit is er op clubs?’ Er zijn nu in grote lijnen 3 opties: de VJC starten in weekend van 9/10 mei, de VJC opknippen en een deel voor de zomer en een deel na de zomer spelen, de VJC in zijn geheel na de zomer spelen in plaats van de Najaarscompetitie. Welke keuze ook wordt gemaakt, het zal ingrijpende gevolgen hebben voor verenigingen, spelers en voor de KNLTB als organisatie. Daarom wordt ook voldoende tijd genomen om hier een beslissing over te nemen.

HOE NU VERDER?
Het mag duidelijk zijn dat deze maatregel, voor zowel onze leden als voor onze vereniging in algemene zin, flinke gevolgen heeft en zorgt voor ongemakken. Wat niet wegneemt dat wij er ten zeerste op vertrouwen dat alle leden deze maatregel ten volle respecteren!

Nieuwe berichtgeving en adviezen van de KNLTB over het Coronavirus, welke aanleiding geven tot het aanpassen van bestaande maatregelen en/of uitbreiden met nieuwe maatregelen, zullen wij uiteraard direct met jullie delen in een update van dit bericht. Alle informatie van de KNLTB kun je uiteraard ook zelf vinden op de nieuwspagina van hun website.

Het Bestuur.

Nieuws Overzicht