Update zaterdag 9 mei - vanaf maandag 11 mei mag iedereen weer tennissen!

Beste tennisvrienden, ons geduld is behoorlijk op de proef gesteld, maar gelukkig worden de beperking als gevolg van het Coranavirus steeds meer verruimd. Vanaf 11 mei mag iedereen weer tennissen!

Wel moeten we daarbij vermelden dat aan deze verruiming regels zijn verbonden. Voor het sporten gelden de voorwaarden zoals die zijn opgenomen in het NOC*NSF Protocol Verantwoord Sporten. De KNLTB heeft dat vertaald naar een versie voor de tennis. De gemeente heeft op haar beurt de voor de sport relevante zaken voorgeschreven in de noodverordening. De voor onze vereniging toepasselijke regels vinden jullie verder in dit artikel.

Voor jullie informatie de link naar het KNLTB bericht van 6 mei.

Wij vinden het van belang om de volgende kanttekeningen te plaatsen:

 1. deze versoepeling blijft als we met z’n allen de discipline kunnen opbrengen om de regels te volgen. Het algemene doel is nog steeds om het aantal besmettingen zo klein mogelijk te houden. Bedenk daarbij goed dat jij misschien niet ziek wordt van de besmetting, maar een familielid, je tennismaatje, de buurman of wie dan ook dat wel kan worden! De gevolgen daarvan hebben we in de afgelopen maanden genoeg in het nieuws gezien. Het komt allemaal neer op gezond verstand;
 2. accepteer alles wat je hierna leest en wat is voorgeschreven als REGELS! Deze zijn gebaseerd op de van kracht zijnde noodverordening, welke aan ons is opgelegd door de gemeente. Overtreding van deze noodverordening kan leiden tot hoge boetes voor de overtreder, nog hogere boetes voor de vereniging (let wel, die wij zullen verhalen op de overtreder) tot in een uiterste geval de gedwongen sluiting van het park! Aan deze regels voldoen is dus geen vrijblijvendheid, maar een verplichting! Alleen dan kunnen we met elkaar optimaal genieten van de nu geboden versoepelingen!

  Al met al toch reden om vandaag weer de vlag uit te steken. Blijf gezond, houdt afstand en let een beetje op elkaar.

OK, waar komt het nu allemaal op neer:

Jeugd t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar
Voor jullie verandert er in principe helemaal niets t.o.v. de jullie reeds bekende regels. Die hebben we eerder aangegeven in onze berichten van 29 april jl. Toch is er een kleine aanpassing: omdat ook de leden van 19 jaar en ouder weer gaan tennissen, is het park niet meer gesloten! Let wel: dat betekent nog steeds dat tennissen voor jullie alleen is toegestaan op de momenten dat er een toezichthouder aanwezig is! Die momenten publiceren we als vanouds steeds op de website. Wij vragen de ouders van deze jeugdleden om hen hierop nogmaals goed te wijzen!

Leden van 19 jaar en ouder
Ook jullie mogen de tennisschoenen weer uit de mottenballen halen! Toch zijn er aan jullie mogelijkheden om te tennissen -in ieder geval voor de periode t/m 1 juni a.s.- een aantal regels verbonden. Zie ook onze opmerking daaromtrent in de inleiding van dit bericht!

Algemene en bindende regels (voor leden van 19 jaar en ouder):

 • vrij spelen is alleen toegestaan met 2 spelers, dus op basis van enkelspel; echter
 • spelers uit hetzelfde huishouden (dus zij die samen onder één dak wonen; niet per se dus spelers uit dezelfde familie!) mogen wel samen een dubbelcombinatie vormen;
 • spelers moeten altijd tevoren een baan reserveren! Let wel: omdat we nog geen digitaal afhangbord hebben (is wel besteld), onderzoeken we op dit moment een handige manier om dat te realiseren. Daarover zijn we in contact met All United en over de oplossing ontvangen jullie nog voor a.s. maandag bericht;
 • als je reserveert, kom dan wel tennissen! Anderen kunnen niet zien dat je niet komt en hadden dan zelf dat moment kunnen gebruiken om te spelen. Wees ook sociaal naar de andere leden, dus reserveer niet buitensporig!
 • alleen spelers die een baan hebben gereserveerd mogen aanwezig zijn op het park gedurende de door hen gereserveerde tijd (in ieder geval één uur). Spelers die daarna dezelfde baan hebben gereserveerd melden zich maximaal 5 minuten tevoren op het park. Spelers die klaar zijn met spelen verlaten het park zo snel als mogelijk. Behoudens de wisselmomenten mogen er dus nooit meer spelers van 19 jaar en ouder op het park aanwezig zijn, dan het maximum wat mogelijk is op basis van de reserveringen;
 • het voorgaande betekent dus ook helaas dat rackettrekken vooralsnog niet mogelijk is;
 • zoals gezegd kan je een baan reserveren voor maximaal 1 uur. Is het rustig op het park, dan is het uiteraard geen enkel probleem om lekker door te blijven spelen.

Last but not least: de meesten zullen een poosje niet hebben gesport, dus loop niet te hard van stapel en bouw je spel rustig op!

We wensen jullie enorm veel tennisplezier!
Het Bestuur

Nieuws Overzicht