Algemene Vergadering - nieuwe datum donderdag 17 december a.s.!

Volgens de huidige agenda van de vereniging vindt op 26 november 2020 de Algemene Vergadering plaats. Als bestuur willen wij aan deze vergadering o.a. een voorstel voorleggen voor het in 2021 vervangen van de baanverlichting op ons park door LED-verlichting en voor het eventueel vervangen van een aantal lichtmasten.

Gezien de tijd die nodig is voor een zorgvuldige en voldoende onderbouwing hiervan aan de Algemene Vergadering, voorzien wij dat de geplande datum van 26 november niet zal worden gehaald.
 
Volgens de Statuten van de vereniging dient het bestuur uiterlijk in december een Algemene Vergadering met persoonlijke aanwezigheid van de leden te organiseren. Met inachtneming van de ‘Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid’ mag de vergadering met vier maanden worden uitgesteld en tevens ´online´ worden gehouden.

Wij sturen nu aan op het houden van de Algemene Vergadering op donderdag 17 december 2020. Mochten wij dan desondanks nog niet klaar zijn met de voorbereiding, dan zal de vergadering mogelijk worden verplaatst naar eind januari 2021. Gezien de huidige Coronamaatregelen zal de vergadering in principe ‘online’ plaatsvinden.
 
Over de definitieve datum en zaken als jaaroverzichten, agenda en online vergaderen (indien van toepassing), ontvangen jullie z.s.m. nader bericht van ons.
 
Met sportieve groet
Het bestuur van TV Woubrugge
Tjeerd, Willem en Jaap

Nieuws Overzicht