Uitnodiging (online!) Algemene Vergadering - donderdag 22 april 2021 om 19:00 uur

Het bestuur van Tennisvereniging Woubrugge nodigt alle leden uit voor het bijwonen van de uitgestelde, jaarlijkse Algemene Vergadering.

Deze wordt gehouden op donderdag 22 april 2021 om 19.00 uur en eindigt om 21:15 uur.

Let op: om reden van de nog altijd geldende Corona-maatregelen, houden we ditmaal een ONLINE vergadering!


Leden die deze online vergadering willen bijwonen, dienen zich op te geven bij de secretaris van het bestuur. Dit kan eenvoudig door het sturen van een e-mail aan info@tvwoubrugge.nl met titel "Bijwonen AV 2020" onder vermelding van je naam en e-mailadres. Deze leden ontvangen tijdig voor de AV een e-mail met de link waarmee toegang kan worden verkregen tot de online vergadering, met daarbij een korte uitleg.

Bij deze de Agenda voor deze vergadering en het Verslag (notulen) van de Algemene Vergadering 2019.

Voor ingelogde leden is het Verslag van de Algemene Vergadering 2019 eveneens beschikbaar op onze website via Over onze vereniging / Jaarverslagen.

 

Nieuws Overzicht