De bar en bardienstregelingen

BARDIENST
De vereniging exploiteert de bar in eigen beheer. Hiermee houden wij de prijzen voor consumpties laag en kunnen wij tegelijkertijd het resultaat van de barexploitatie aanwenden om de contributie zo laag mogelijk te houden. De organisatie van de bar is in handen van de barcommissie. De bardiensten worden verzorgd door de leden. Alle leden vanaf 18 jaar zijn verplicht om tweemaal per seizoen een bardienst voor hun rekening te nemen. De Drank- en Horecawet vereist dat er altijd een barvrijwilliger aanwezig is die een Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) heeft gevolgd op tijden dat er in de sportkantine alcohol wordt geschonken. In het kader van die wet moet dus iedereen die achter de bar staat, een IVA-certificaat kunnen overleggen bij een controle door de warenwetinspectie. Op het niet kunnen overleggen staat een boete van de overheid en een eerste waarschuwing. Bij een tweede overtreding volgt sluiting van de bar!

Dit verplichte IVA certificaat voor iedere bardienstmedewerker kan worden verkregen d.m.v. het afleggen van een toets via de website www.nocnsf.nl/IVA. Meer informatie hierover vindt je op deze website.

Behoudens uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld bij competities en toernooien, zijn de bardiensten doordeweeks als volgt ingedeeld:

maandag t/m vrijdag

ochtend

middag

namiddag

avond

08:30–12:30

12:15–16:00

15:30–19:00

18:45–23:30

 

zaterdag en zondag

ochtend

middag

avond

09:00 – 13:00(za),

08.30- 12.30 (zo)

12:45 – 17:00 (za)

12.15-16.00 (zo)

16:45 – 21:00 (za)

16.00-20.00 (zo)

De bar zal op een aantal incourante tijden gesloten zijn. Te denken valt hierbij aan avonddiensten tijdens weekends die buiten het echte tennisseizoen vallen, ochtenden en middagen waarop geen competitie wordt gespeeld en er ook nauwelijks vrij gespeeld wordt.

Tijdens competities, toernooien en overige evenementen kunnen de bardiensten worden aangepast. Gedurende het Open Toernooi en de clubkampioenschappen zal de sluitingstijd 24.00 uur zijn met een eventuele uitloop naar 00.30 uur. Tijdens competitiedagen is er een extra (vrijdag)middagbardienst van 15.30 uur - 18.45 uur. Houd hier dus rekening mee bij het opgeven van je voorkeursdata.

DE BARDIENSTINDELING
Gedurende een daarvoor bestemde periode in het begin van het jaar (hierover word je tijdig geïnformeerd), kan je zelf via de website bij Beschikbare bardiensten aangeven wanneer je bardienst wilt draaien. Je kan daar ook zien wie bardienst heeft op welke dag en welk moment. Zodra je op de website bent ingelogd, zie je de door jou gekozen bardienst(en) in jouw persoonlijke agenda.

BOETE BIJ NIET KOMEN OPDAGEN VOOR BARDIENST
Eenmaal ingedeeld is er de plicht ontstaan om voor de barbezetting zorg te dragen. Indien je zelf onverhoopt verhinderd bent, heb je dus de plicht om zelf voor vervanging te zorgen (bijvoorbeeld ruilen met een ander tennislid) en de barcommissie hierover te informeren. Indien je zonder geldige reden niet op komt dagen voor een bardienst, betaal je een boete van € 75,- en blijft de verplichting voor de 2e bardienst bestaan. Niet betalen van de boete resulteert in royement. Zo ook bij, eveneens zonder geldige reden, niet verschijnen voor de 2e bardienst. De voorzitters van bestuur en barcommissie beslissen over dat royement.

DE BARCOORDINATOR
Elke dag is er een barcoördinator, die bij het begin van elke bardienst toeziet op de aanwezigheid van de barbezetting en deze met raadgevingen op weg helpt. De barcoördinator zorgt voor het openen van het clubhuis en voor het uitschakelen van de alarminstallatie. Barcoordinatoren zijn vrijgesteld van bardiensten.

VRIJSTELLING VAN BARDIENSTEN
Vrijgesteld van de verplichting tot het draaien van bardiensten zijn, naast de barcoördinatoren, alle geregistreerde leden van commissies, de leden van het bestuur evenals leden van de ‘Groene Vingerclub’. Leden van deze club kunnen ervoor kiezen hun bardiensten in te ruilen voor het verrichten van werkzaamheden aan de tuin en het park. Ook als men is vrijgesteld van bardienst, kan men zich uiteraard toch aanmelden om een bardienst te doen.

AFKOPEN BARDIENST
Er is ook een mogelijkheid de bardienst af te kopen tegen een afkoopsom van € 75,- voor twee bardiensten. Dit moet dan wel vóór 30 januari kenbaar zijn gemaakt aan de barcommissie. Mede afhankelijk van het aantal afgekochte bardiensten ontstaat er ruimte om, indien gewenst, extra bardiensten te draaien.

CONSUMPTIEREGELING

De prijzen van de verstrekkingen worden door het bestuur vastgesteld op voorstel van de barcommissie. Pinnen aan de bar heeft de voorkeur, om te voorkomen dat er te veel cash geld in de kassa aanwezig is. De barvrijwilligers kunnen twee gratis consumpties nuttigen per dienst. Het bedrag van deze consumpties dient te worden weggeboekt op de kassa (zie instructie kassa- en betaalsysteem). De regel is dat er buiten de barvrijwilligers geen gratis consumpties worden verstrekt. Mocht dit echter toch gebeuren dan dienen de consumpties te worden weggeboekt op de kassa.

TOEGANG TOT BAR, KEUKEN EN CLUBHUIS
Er is alleen toegang tot de bar/clubhuis indien er voldoende, officieel geregistreerde barbezetting is. Met het oog op de verplichte hygiënecode worden zelf meegebrachte etenswaren volledig uit de keuken geweerd.

 

Bardienst inschrijven

De bardienstenplanner

Kalenderweergave. Op de pagina Bardiensten kun je door de kalendermaanden bladeren; Klik op de  <   maand   > . Hierdoor zie je in één keer of er nog diensten beschikbaar zijn. Groen geeft aan dat er vrije plekken zijn. Oranje betekent volledig ingeschreven.

Slimme knoppen. Ben je ingelogd op de TVWwebsite, dan kan je met de knop open diensten in één keer zien op welke dagen je jezelf nog kan inschrijven. Eveneens is er een knop mijn diensten om te zien of je dienst(en) hebt in deze maand.

Het inschrijven en vrijgeven van diensten is duidelijk omschreven. Er verschijnt een pop-up met knop.

Bardienst ruilen

Hoe laat ik een ander lid weten dat ik mijn bardienst wil ruilen?Vrijgeven van een dienst doe je door de dienst op te zoeken in het bardienstenrooster en daarna op je naam te klikken. Zodra je de dienst beschikbaar hebt gesteld voor overnemen, komt er een   uitroepteken voor je naam te staan wanneer je zelf ingelogd bent.

Over te nemen diensten. Een onderstreepte naam betekent dat de dienst over te nemen is. Klik op de naam en klik in het scherm op overnemen of terugnemen.

 

 

Je bardienst vervalt pas als deze dienst door een ander lid is overgenomen.

 

 

 

 

 

Betalen met je pinpas

Betalen met pinpas aan de bar heeft de voorkeur. Le Credit Sportif kassasysteem in een kort instructiefilmpje voor de barvrijwilligers.

 

Lees meer