Competitievormen in 2019 aangepast

In de afgelopen periode heeft de KNLTB de competitievormen van de districts-/ regiocompetities geharmoniseerd (de landelijke zondagcompetitie was al geharmoniseerd en is daarom buiten beschouwing gebleven). Mede als gevolg van het afschaffen van de districtsgrenzen zijn er competitiesoorten samengevoegd, waardoor het aanbod is teruggebracht van ruim 300 soorten naar circa 90 soorten. Hierdoor is er een uniform landelijk aanbod gecreëerd. Dit landelijke aanbod wordt aangevuld met een aantal regio specifieke soorten. (Bron: KNLTB)

Lees meer

Rackettrekken

Iedere maandag- en woensdagochtend van 09:00 uur tot 12:00 uur is er gelegenheid om mee te doen met het rackettrekken. Vanaf 1 april tot de eerste week van november. Na deze periode gaat de regeling in voor winterrackettrekken en wordt er een bijdrage gevraagd voor de reservering van de tennisbanen.

Wat is rackettrekken?

Rackettrekken is eigenlijk niets anders dan lekker tennissen; korte wedstrijdjes van circa een half uur met steeds wisselende spelers. Je kan alleen komen of met meerderen en je bent verzekerd van spelen, want de banen zijn speciaal voor jullie gereserveerd en er zijn altijd mensen om mee te spelen.

Rackettrekken voor jong en oud  is een leuke manier om andere mensen te leren kennen.