Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail*
E-mail factuurontvanger
IBAN nr.*
T.n.v.
Contracten
KiesContracttype
Winterlid
Vragen
 
Let op: dit inschrijfformulier betreft een WINTERLIDMAATSCHAP (periode 1 okt t/m 31 maart)!
Voor een volledig lidmaatschap of voor een zomerlidmaatschap (periode 1 juni t/m 31 aug), ga je naar het
daarvoor bestemde formulier op de website!!
 
D.m.v. jouw aanmelding als lid van TV Woubrugge
- heb je kennis genomen van en ga je akkoord met de inhoud van het Huishoudelijk Reglement van TV Woubrugge;
- geef je toestemming voor een eenmalige automatische incasso van het contributiebedrag van bovenstaand IBAN nr.
N.b.: de incasso van het contributiebedrag wordt altijd voorafgegaan door een gespecificeerde nota.
*
 
Na het versturen van deze inschrijving, ontvang je direct per e-mail een bevestiging van alle door ons
geregistreerde gegevens.
 
* betekent een verplicht veld
Privacy instellingen
Akkoord Privacy Statement
Privacy statement *Gelezen en akkoord
Wat en hoe de gegevens van de leden standaard worden getoond, is vastgelegd in de reglementen van de vereniging.
Meer privacy? Geef hieronder je gewenste niveau aan en welke gegevens je daarvan eventueel niet getoond wilt hebben.
Privacy niveau
Openbaar Jouw persoonsgegevens zijn zichtbaar wanneer de
club/vereniging persoonsgegevens openbaar toont.
Ingelogde bezoekers Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers.
Ingelogde groepsleden Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers
van groepen waar je aan deelneemt (bijv. teams en lessen).
Gebruikers Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor functionarissen
met toegang tot de administratie.
Overige privacy instellingen
Geboortedatum niet tonen
Pasfoto niet tonen
E-mailadres niet tonen
Telefoonnummers niet tonen
Adres niet tonen
Geen beeldmateriaal gebruiken
Blokkeer commerciële berichten Je ontvangt geen berichten waarvan de afzender aangeeft dat het commerciële inhoud bevat
Clubblad/Nieuwsbrief Let op: Vink je dit uit, dan ontvang je geen relevante
verenigingsinformatie meer en geef je aan zelf
verantwoordelijk te zijn voor het vergaren van
alle informatie die direct van belang
is voor jou als verenigingslid.
Opmerking