TV Woubrugge aan de slag met AVG wetgeving

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG houdt in dat verenigingen moeten opschrijven hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden, donateurs en oud leden. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder dus ook tennisverenigingen, hebben de verplichting om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens.

Om die reden heeft het bestuur een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld in de persoon van Hanneke Pijloo. Zij is gestart met een uitvoerige inventarisatie van wat de intrede van de AVG zoal voor onze vereniging betekent. Vervolgens heeft zij, i.o.m. het bestuur, bepaald hoe de vele onderdelen van de nieuwe regelgeving even praktisch als juridisch afdoende kunnen worden geïmplementeerd.

Bij TV Woubrugge werken veel vrijwilligers met data, zoals het ledenbestand. Maar ook houden zij zich bezig met de organisatie van evenementen, denk daarbij aan ons Open Toernooi of aan activiteiten voor onze jeugd. TV Woubrugge probeert dit alles zo zorgvuldig mogelijk te doen.

Reden dat er een Privacy Statement is opgesteld. In een verwerkingsregister brengen we daarnaast in kaart welke data we verwerken, wie waar bij kan en hoe lang informatie bewaard blijft.

Soms is het erg lastig om aan de ingewikkelde wetgeving te voldoen, echter naast de kennis en kunde van Hanneke beschikken we gelukkig over voldoende juridische support. Evenzo werkt onze database toeleverancier All United constant aan verbeteringen om de privacy van onze leden optimaal te garanderen.

Voor alle vragen/opmerkingen inzake het privacybeleid van onze vereniging, kan contact worden opgenomen met Hanneke via avg@tvwoubrugge.nl.

Op de eerstvolgende ALV zal de AVG aan de orde komen.

Nieuws Overzicht