Ik wil mij graag inschrijven als lid. Hoe doe ik dat?

Inschrijven als lid kan eenvoudig en online, via het daarvoor bestemde Inschrijfformulier volledig lidmaatschap. Een volledig lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Let wel: onze vereniging kent ook beperkte lidmaatschappen, t.w. een Zomerlidmaatschap en een Winterlidmaatschap. Zie de uitgebreide informatie daarover.

------------------------------------------------------------------------------------------
LEES HIERONDER WAT SOWIESO BELANGRIJK IS OM TE WETEN!
------------------------------------------------------------------------------------------

CONTRIBUTIES EN ANDERE KOSTEN
In onze Contributieregelingen vindt je alles over contributies en over mogelijke andere kosten welke aan een lidmaatschap zijn verbonden. Lees dit zorgvuldig alvorens in te schrijven!

KNLTB EN DE LEDENPAS
Bij een volledig lidmaatschap behoort aanmelding bij de KNLTB en het verstrekken van de KNLTB-ledenpas. Daarvoor hebben wij een pasfoto nodig. Wat is een goede pasfoto en hoe ontvangen wij die graag?

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO
Gelijktijdig met de inschrijving als nieuw lid, wordt toestemming gegeven voor de automatische incasso van betalingen betreffende contributie, donateurschap, competitie- en toernooibijdragen, winterbaan reservering enz. Voor alle verenigingsbijdragen geldt dat de incasso altijd wordt voorafgegaan door een gespecificeerde nota.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Eveneens gelijktijdig met de inschrijving als nieuw lid, wordt gevraagd of kennis is genomen van ons Huishoudelijk Reglement en of akkoord wordt gegaan met de inhoud ervan.

TENNISLESSEN
Meteen tennisles nemen? Dat kan, alle tennislessen worden verzorgd door ervaren leraren van Slamtennis. Aanmelding verloopt eveneens via Slamtennis. Ook dan is het belangrijk dat wij het machtigingsformulier snel retour ontvangen en wij vervolgens de KNLTB-ledenpas kunnen aanvragen. Zonder geldige ledenpas is toelating tot de tennislessen helaas niet mogelijk.

FACTURATIE VAN DE CONTRIBUTIE
Gelijktijdig met de aanmelding bij de KNLTB, sturen wij een factuur met de specificatie van de contributie. Het contributiebedrag incasseren wij automatisch 21 dagen na factuurdatum. In geval van meerdere (gezins)leden, wordt per (gezins)lid een aparte factuur gestuurd.

Noot: het kan zijn dat de factuur liever niet wordt ontvangen op het e-mailadres welke de vereniging gebruikt voor correspondentie en communicatie. Vul dan op het inschrijfformulier een apart e-mailadres in bij "E-mail factuurontvanger".

BARDIENSTEN
De vereniging exploiteert de bar in eigen beheer. De  bardiensten worden daarom verzorgd door de leden. Hoe dat in zijn werk gaat lees je hier.