Onderhoud van de tuin en van het park

Naast de zorg voor de banen wordt ook veel aandacht besteed aan het onderhoud van de tuin en van het park. Een groep actieve leden vormt tezamen de ‘Groene Vingerclub’. Een aantal malen per jaar en volgens schema, verrichten zij werkzaamheden aan het park en aan de tuin. Te denken valt aan opruimen, schoonmaken, planten, wieden en snoeien. Deze werkzaamheden kunnen de verplichte bardienst vervangen. Voor andere werkzaamheden aan het park wordt een hoveniersbedrijf ingeschakeld.