Voordat er eindelijk iets begint ......

Smash ’70 is oorspronkelijk een volleybalvereniging en vanuit deze vereniging kwam het idee om een tennisvereniging op te richten. Nog in het voorjaar van 1972 gaat in Woubrugge en Hoogmade een handgeschreven huisorgaan rond met als titel: ‘Eigen home S’70’ , met als speciaal onderwerp: ‘Woubrugge krijgt een tennispark! Als u dat wilt’. De pioniers gaan in de dorpen huis aan huis om leden te werven. Van Woubruggenaren weinig response, men wilde liever een zwembad. Uiteindelijk levert deze actie wel 300 positieve reacties op. Het streven is om in het seizoen ‘73 te spelen op twee, wellicht zelfs drie banen, met bezit van een eigen clubhuis. De locatie zou een stuk grond aan de Kerkweg moeten worden, daar waar nu de volkstuinen liggen.

Op 1 november wordt gemeld: Het is zover! Het gemeentebestuur keurt de plannen goed. De provincie keurt de locatie echter af. Toch geeft het bestuur van S’70 de moed niet op en richt op 21 juni 1973 officieel de afdeling Tennis van Sportvereniging Smash ‘70 op.

Precies een jaar na de sombere tijding kan de draad weer worden opgepakt. Er wordt druk uitgeoefend op de gemeente en een bouwteam wordt in het leven geroepen. Er is sprake van een stuk grond achter de Vingerhoedtstraat. Dan gaat het snel.

In 1975 zijn de eerste tekeningen klaar en de schop kan de grond in. Na veel graven, kleumen, sjouwen, timmeren, schoonmaken enzovoorts komt de kantine tot stand, een opgescharrelde keet, maar wel de allergezelligste sportkantine. Bij de ingebruikname werd de centrale verwarming aangelegd. Na het aandoen van de ketel en de pomp sprong er een koppeling en ontstond er een sauna in één van de kleedkamers. Niet getreurd, maar net doen of er niets aan de hand is en doorwerken, en zo wordt op 30 april 1976 de vlag gehesen.

Lees meer

De eerste twaalf-en-een-halfjaar

Na een moeizame aanloop geeft het bestuur van S’70 de moed niet op en richt op 21 juni 1973 officieel de afdeling Tennis van Sportvereniging Smash ‘70 op. Nu maar hopen op betere tijden.

Een terugblik op enkele jaargangen

1976

De publicatie van Sportvereniging Smash’70, afdeling tennis krijgt de naam Tennisnieuws. Betty Kemper zet het geheel op en zij is ook degene die vanaf het allereerste moment de redactie verzorgt.

1e jaargang no. 2 meldt: Het is zover! Zaterdag 3 april a.s. zal het tenniscomplex van Woubrugge officieus geopend worden. De banen zijn dan speelklaar en het tennissen kan vanaf dat ogenblik actief beoefend worden. Het programma voor die dag ziet er als volgt uit:

12:00 uur  Het stichtingsbestuur overhandigt de sleutel van het complex aan de Sportvereniging S’70. Het tennisseizoen is daarmee dan tevens geopend en de eerste ballen kunnen geslagen worden.

14:00 uur  Wordt u een drankje aangeboden in het clubhuis door de Sportvereniging S’70 afdeling Tennis.

Vanaf 12:00 uur is in het clubhuis een stand ingericht, waar u in de gelegenheid gesteld wordt allerhande informatie te verkrijgen over de aanschaf van uw tennisuitrusting en/of uw racket,  kleding, en hoe ballen te bestellen. Mevrouw Ingrid Beekman, de trainster, zal u hierbij graag behulpzaam zijn. De levertijd van de door u bestelde artikelen zal ongeveer 2 à 3 dagen bedragen. De gehele dag draagt een zeer officieus karakter; want het zal bij lange na, ondanks het enorme enthousiasme waarmee velen leden elk vrij uur aan het werk zijn, toch niet mogelijk zijn om ook het clubhuis in zijn geheel gereed te hebben. Het bestuur van S’70 heeft daarom besloten om op  vrijdag 30 april 1976 het complex oficiéél te openen. Het programma, waarin uiteraard een tenniswedstrijd niet zal ontbreken, voor die dag zal u tijdig worden toegezonden.

Voor de goede orde maken wij u erop attent, dat het, zoals op 3 april a.s., beslist onmogelijk zal zijn de auto op het terrein bij de banen te parkeren. Tot ziens op 3 en/of 30 april.

 

Vrijdag 30 april 1976. De vlaggen wapperen op het nog kale terrein. Wat een ruimte!

1977

Vanaf het allereerste moment worden de clubkampioenschappen georganiseerd.

1978

Rein Boermans is de eerste competitieleider en weet direct al zes teams samen te stellen: één zondag-, twee zaterdag- en drie ‘huisvrouwen’-teams. Het zondagteam wordt dit jaar kampioen.

Vanaf dit jaar wordt er veel gefeest:

Het Kennismakingstoernooi-feest, Het Straatlente-feest (‘s avonds is het feest met barbecue, liedjes en …..televisie kijken!) De volgende dag begint het Stratentoernooi.

Een paar jaar later is tv-kijken nog steeds populair bij de jeugd,

en

Sint Nicolaasfeest

Het Sint Nicolaasfeest van S’70 is inmiddels een begrip, misschien zelfs wel een traditie geworden. Elk jaar staan Sint Nicolaas en zijn pieten te popelen om de kinderen van 2 tot en met 7 jaar in het clubhuis te laten genieten van een sprankelend feest. Spelletjes, liedjes, limonade, cadeau’s, het kan niet op. Jannie van den Broeke en Hermine Cramer maken het groot en klein naar de zin.

De eerste mosselavond

In het begin worden de mosselen traditioneel vanuit Zeeland aangevoerd door Tinus de Mosselkoning. De schelpen worden één voor één ontbaard zoals alleen Zeeuwen dat kunnen en belanden daarna pas in de pan. Het recept voor het lekkerste mosselsausje is tot op vandaag een goed bewaard familiegeheim. De volgende dag worden de restanten van het mosselfestijn verwerkt in de beroemde piri piri van Carlos, toch twee dagen feest! En natuurlijk is er altijd een kaasfondue voor de mensen die niet van mosselen houden.

 

1984

Voor de eerste maal wordt het 35+ toernooi georganiseerd.

Het Alphens Dagblad meldt: "Tussendoor even uitblazen": de eerste wedstrijdcommissie Hans Vinkesteijn, Pim Doornik en Hubert Oudshoorn. Er werd nog niet met de computer gewerkt. Als wedstrijdschema deed dienst een groot vel papier waarop bierviltjes moeten liggen, anders werd Hans Vinkestijn heel kwaad! (aldus een insider). Ondanks al het gepuzzel van afzeggingen en verhinderingen op het laatste moment, blijven Hubert (raddraaier) en Hans er lol in houden.

 Negen jaar later is de 35+commissie flink uitgebreid met Jan van den Broeke, Irene Pellegrom, Marina, Cor Knijnenburg, (Ben Arts) en Ad Vialle

1985

In dit jaar begint de lobby en voorbereidingen voor een nieuw clubhuis, De oude ‘directiekeet’ is afgeschreven, het dak is zo lek als een mandje, de deuren zijn verzakt en de cv-ketel is op. Diederick Regenbogen en Hubert Oudshoorn nemen het voortouw en er kan daadwerkelijk tot actie worden overgegaan. Er moet worden gehakt, gezaagd en gesloopt om ruimte te maken voor het nieuwe clubhuis. Het bouwteam gaat aan de slag. De aanleg van de riolering dreigt nog roet in het eten te gooien, want wie zal die betalen?

Afscheid van de oude keet Jeanette, Thera, Nathalie, Marianneke

October 1986

Tot voor kerst verloopt de bouw voorspoedig, alles geheel volgens planning, maar dan valt de vorst in. Geen reden voor de bouwcommissie om stil te gaan zitten: keuze van tegels op wanden, vloeren en plafond (Diederick had lange tijd pijn in zijn armen van het dragen van monsters), keuze van dakbedekking en afvoerpijpen (Hubert heeft lang moeten nadenken hoe deze post nog in het budget in te passen), kortom, ondanks het koude winterweer blijft de bouwcommissie druk en positief bezig.

1987

Einde bouw clubhuis komt nabij

 

 

 

 

Einde jaren tachtig en de negentiger jaren

1987

Einde bouw clubhuis komt nabij

Dit meldt de bouwcommissie in het clubblad van maart. Daarbij vervolgend: ‘De afbouwfase is duidelijk begonnen, de tegels op de wanden en vloeren worden zichtbaar, de stratenmaker is gestart, de plafonds worden afgetimmerd, de armaturen geplaatst, de beroemde riolering aangesloten en de lichtmasten geïnstalleerd. Al met al werkzaamheden waarbij de bouwcommissie e.a. eind april kan zeggen; het karwei is geklaard.

Opening nieuw clubhuis

De feestcommissie haakt hier direct op in met de mededeling dat zij zich heeft voorgenomen om het nieuwe clubhuis fors in te wijden en wel op 22 en 23 mei. Per parachute wordt de sleutel bezorgd die hier door de parachutist wordt overhandigd aan de burgemeester. De officiële opening door burgemeester Brouwer de Koning. Feest op het gravel met een ballonnen oplaat wedstrijd voor de jeugd.

1988

De tennisvereniging groeit en bloeit moge duidelijk zijn. Het nieuwe clubhuis staat, nieuwe activiteiten als 35+-toernooi en uitwisseling met Woodbridge zijn van de grond. Kortom, gegroeid, volwassen geworden en tijd om zelfstandig verder te gaan. Althans, wat een groot aantal tennisleden betreft. De discussies gaan van start.

1989- 1991

De jeugd in opmars

De jeugd op woensdagmiddag: Jeanette, Marianneke, Gilbert en Joris

 

 En een jaar wordt Laurens samen met Jelle, Freek en Wessel kampioen

 

Ladies day

Op de derde dinsdag van september is er traditiegetrouw Prinsjesdag en de Woubrugse Ladies day, ooit begonnen door Anja Bax.  Het speelschema wordt door Anja gemaakt op de bar.

Later nemen Lenny Duyvelaar en Ina Kellerman de organisatie van deze gezellige tennisdag over, waarvan altijd een smeuïg verslag wordt gemaakt. ” ‘s Morgens om negen uur beginnen de wedstrijden waaraan zo’n vijftig vrouwen meedoen. De winnaars zijn volgens Ina niet belangrijk om verslag van te doen. De avonden zijn altijd nog geslaagder. Lekker chinees eten en het warme stemgeluid van zanger/gitarist Gene Travis “sweet dreams”, “roses are red”, “sealed with a kiss” uit de sixties maken de avonden tot een hoogtepunt voor de vrouwen van het tennisseizoen.” Tien jaar later dansen de Woubrugse tennis ladies de sirtaki bij Zorba de Griek.

1990

In dit jaar is het definitief. De Woodbridge Tennis Club uit het Engelse Woodbridge (Suffolk) komt bij ons op bezoek. Het begin van de jaarlijkse uitwisseling. Op naar Hoek van Holland om een groep van 27 personen te verwelkomen. Henk Houtman legt de nederlandse vlag over zijn auto als welkom in Holland

1991

De tennismode begin jaren '90. Openingstoernooi Lisette van Oostveen feliciteert Fred van Straaten. Hermine Cramer (helaas niet op de foto) deelt de prijzen uit aan de jeugd en zij krijgen allemaal een grote zak popcorn.

 

1992

Spontaan wordt er een tropisch tennistoernooi met feest georganiseerd. Touwtrekken, skippyballen, poppenkast en hoelahoela. Een groot succes met veel deelnemers bij wie vooral de cocktailbar in de smaak valt.

Alexandra en Gerritjan Kok met de ananassen, sinaasappelen en de broodjes voor de lunch

 

 

1993

Op 5 juni eindigt het 35+ lustrumtoernooi zoals het ooit was begonnen, met een vol en zonnig terras en een aubade van het Fanfarekorps Harmonie.

 

 35+ commissie Hubert Oudshoorn, Jan van den Broeke, Hans Vinkesteijn, Irene Pellegrom, Marina, Cor Knijnenburg (Ben Arts) en Ad Vialle 

 

Vrijdag visdag! De lekkerbekjes worden gebakken door Ben Kellerman en Rik Fehrmann

Op zondag draait Hubert zijn allerlaatste rad van avontuur.

 1993

Waterrecreatiedag met als attractie de Drakenbootraces. De tennisvereniging krijgt haar matrozen bij elkaar en er wordt gepaddeld door Marina, Dick, Mark, Gerritjan, Hans (trommelaar) en Rick. Helaas niet gefinished

 

 

1994

Om in het bezit te komen van een spelerspas zien we graag iedereen op donderdagavond, met pasfoto, in het clubhuis. De pasjes, voorzien van pasfoto, zijn noodzakelijk voor het "afhangen" op ons systeem om een baan te reserveren. Het bestuur.

Lukt het dan niet! Geen nood. Op zaterdagochtend van 10 - 12 uur zijn we weer in het clubhuis met de nog resterende pasjes.

1995

Het eerste Smash-It toernooi met veel prijzen en het rad wordt ingezet. De raddraaiers zijn dit keer Tom van den Berg en Joris van den Broeke. 

 1 juli groot feest want de club viert haar vierde lustrum

1996

Op 5 en 6 oktober is het Invitatietoernooi. Jan van den Broeke en Hans Vinkesteijn  maken er weer een gezellig feest van dat tradioneel van start gaat met koffie en gebak. 

1997

De jeugdcommissie heeft door het organiseren van het Luilak- en het Jollytoernooi geen rustig pinksterweekend. De luilakkers zetten hun tentenkamp op voor een spannende nacht voor speurneuzen met als thema  'nacht' van de valsemunters. Op het grasveld staan tenten voor 38 kinderen van  7 t/m 12 jaar.

 

1998

De club bestaat 25 jaar. Jubileum vieren is niet zomaar iets, het bestaan wordt een jaar later groots gevierd.

 

 

1999: HET jubileumjaar

 Een overzicht van de omslagen van ons clubblad door de jaren heen en het ontstaan van de naam

Tennisvereniging Woubrugge is zelfstandig geworden en in 1989 komt het eerste eigen clubblad uit. Dit maartnummer is nog in het oude jasje gestoken. De redaktie, bestaande uit Ilse Schalkers, Irene Pellegrom en Wennemar Cramer, is op zoek naar een aardige naam. De naam van het clubblad is geworden BASELINE, het centrale punt bij tennis van waaruit alles zich afspeelt. De Baseline is een fantastich geheel geworden, dankzij Gert Buis. 

Irene Pellegrom is in dit jaar inmiddels gestopt met de redactie van de Baseline. Vele jaren verzorgde ze de Baseline en hield ze ons op de hoogte van het reilen en zeilen van de vereniging. Vanaf het allereerste begin was Irene betrokken bij de club. Irene is in dit jubileumjaar benoemd tot erelid. Zij is dan het vijfde erelid van de vereniging.

In maart van dit jaar heeft Gert Buis onze huisstylist een speciaal jubileum omslag ontworpen. De kersteditie heeft ook een eigen vormgeving.

Aanleg baan 7 en de nieuwe baanverlichting

Met versterking van buiten wordt veel werk verricht door de onderhoudscommissie: Hans van den Berg, Pim Doornink, Guus van Haaster, Ben Kellerman en Peter Mikmak. Plantsoenen rooien, bomen verwijderen, complete bestratingen verplaatsen, sleuven graven, kabels leggen, blokhut bouwen en schilderen, beplanting aanbrengen en ga maar door. Het resultaat mag er zijn want het is schitterend geworden.

Voor de tiende keer wappert de Engelse vlag weer op ons tennispark. De jaarlijkse uitwisseling met de Engelse tennissers uit Woodbridge vindt dit jaar in Woubrugge plaats.

Het opwarmen naar het jubileumfeest is begonnen en intussen gaan de tennisactiviteiten die op de kalender staan gewoon door zoals het Luilaktoernooi, 35+ toernooi, Clubkampioenschappen met feestavond, het Jollytoernooi, Invitatietoernooi en ga zo maar door. De clubkampioenen in dit jaar worden Margôt Boer en Henny Romeijn

 

 

fotogalerij 25 jarig jubileum vrijdag

Receptie voor relaties, oud-bestuursleden, clubkampioenen en starters van het eerste uur

Met muziek van ensemble Bontempi, een serenade door Fanfarekorps Harmonie en uitreiking van het jubileumboek

  

 

 

  

 

 

  

 

 

De loterij heeft als doel om een op maat gemaakte sportrolstoel te sponsoren. In overleg is gekozen voor een 18-jarige CIOS-student, die na een auto-ongeluk in een rolstoel terecht is gekomen.

 

 

 

 

 

 

Vanaf 22:00 uur begint het nachttoernooi. Er wordt gespeeld met en tegen oud-kampioenen. Dweilorkest "De Keientoeters" moet de sfeer verhogen

 

   

 

Lees meer

fotogalerij 25 jarig jubileum zaterdag

Watt en Half Watt toernooi. Voor de jeugd is er een ballonnen  oplaat wedstrijd. De kleintjes kunnen geschminkt worden, met clowns ballonnenfiguren maken en genieten van snoep en limonade. De grotere jeugd kan op baan 7 de balsnelheid meten, de klimwand bedwingen of genieten van lekkere muziek. Voor de allerkleinsten is er kinderopvang.

Trekking Loterij. Vanaf het allereerste moment zijn er loten te koop. De opbrengst is voor het goede doel: een speciale sportrolstoel voor een tennisser. De rolstoeltennissers geven een demonstratie.

 

 

 

 

 

 

 Barbecue voor de Jeugd. 

 

  

 Diner en feest in zigeunerstijl. De kampvuren branden, de stoofpotten pruttelen, de violen zingen, wie ziet er het origineelst uit?

Lees meer

fotogalerij 25 jarig jubileum zondag

Champagnebrunch

Lekker bijkomen van alle drukte. Kinderen hebben hun eigen versierontbijt.

 

 Officiële opening Baan 7

 

 Clinics, dubbelwedstrijden en een tennisshow.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op weg naar Goud

2000

Vanaf dit jaar worden de namen van de clubkampioenen op schildjes geschreven. Ze krijgen hun plek in het clubhuis en kunnen daar bewonderd worden. Ben je benieuwd naar onze clubkampioenen van de eerste 25 jaar? Klik dan op deze link  clubkampioenen 1976-1998

Het is zover www.tvwoubrugge.nl gaat live!  Het is de bedoeling dat we de website gaan gebruiken voor informatie, wetenswaardigheden, de activiteitenkalender en wat er maar vermeldingswaardig is voor onze leden. Toch betekent het in gebruik nemen van de website niet het einde van de Baseline.

Het tennissen in de winter wordt steeds populairder. Daarom is het niet verwonderlijk dat op onze baan 7, de French Court, veel getennist wordt.

2003

Dit tennisjaar wordt uitgeroepen tot het VOS jaar. VOS staat voor Vrijwilligers, Onderhoud en Sfeer. 

Commissieuitje

2005

In dit jaar ziet het 35+ opentoernooi er heel anders uit en wel een toernooi voor drie verschillende leeftijdscategorieën. Toegevoegd is de categorie voor 50+-ers en ook voor het eerst komt er een categorie voor 25+-ers bij. Het rad van avontuur draait dankzij de vele sponsors eindeloos door met vele prijzen.

Het Echtparentoernooi met opbrengst voor Stichting Happy Days
De commissie die dit toernooi enthausiast organiseert bestaat uit Frans Geuzenbroek, Klaas Petter en Marleen van der Steen. Een deel van de baropbrengst én de gulle giften van sponsors komen ten goede aan: Happy Days. Gerritjan en Klaas zijn blij met de opbrengst van Eur 1250.

2006

Renovatie bar en keuken.
Er wordt een projectgroep opgericht bestaande uit: Vera Kleian, Huib van Dijk, Marion Kuiper, Gerritjan Kok en Hans Warmerdam en in een later stadium wordt de onderhoudscommissie toegevoegd. Zij buigen zich over de renovatie van de bar en keuken. Er wordt gekozen voor een horeca keuken die voldoet aan de Warenwet en de HACCP-normen.

De oude keuken in 2006 tijdens het 35+ toernooi. Rick en Gerritjan serveren een professionele pasta carbonara, de laatste top  maaltijd voordat de oude keuken wordt gesloopt.

Clubkampioenschappen in de B-Poule spelen Martijn/Bastiaan tegen Frans/Mart de finale Heren Dubbel T (troostronde?) 

2007

Biertje drinken op baan 8.
De inrichting van het clubhuis krijgt een facelift. Er worden muren uitgebroken en in de keuken wordt een enorme afzuigkap gemonteerd. De vloer in het zitgedeelte krijgt "baselines" en het clubhuis wordt omgedoopt tot "baan 8", de ideale gelegenheid om samen een biertje te drinken of iets anders natuurlijk.

Het laatste barrooster in de Basline.
Het barrooster komt vanaf dit jaar op de website staan. De oude barkaarten moeten zo snel mogelijk worden opgemaakt, want er staat nu een echte kassa achter de bar. Dringend verzoek van de barcommissie is om zoveel mogelijk met klein geld te betalen'.

We beginnen dit jaar met maar liefst tien jeugdteams. Na een spannende competitie zijn op de laatste wedstrijdmiddag maar liefst twee van onze teams er in geslaagd om kampioen van hun poule te worden.

AED in het clubgebouw
De opbrengst van het Echtparentoernooi in 2005 was voldoende voor de aanschaf van een defibrillator. Cursussen worden gepland voor de bediening van de defibrillator. De AED heeft mensenlevens gered door de beademing en de hartmassage die binnen enkele minuten gegeven kon worden. Na het aanbrengen van de elektroden zal de AED automatisch een diagnose van het hartritme maken. Met deze analyse beslist de AED tot welke actie we moeten overgaan. Dit is al een aantal keren op onze club voorgekomen en dat geeft toch vertrouwen in het nemen van belangrijke beslissingen bij een dergelijk noodgeval.
 

Cees en Annelies Wijhenke bedanken de leden die in actie kwamen met de defibrillator toen Cees hartproblemen kreeg op de baan. Intussen tennist Cees weer volop.

2013

Op 21 september wordt het 40-jarig jubileum in stijl gevierd.

 

 

2015

Het Jeugdchill
Het meest relaxte toernooi voor- en door middelbare scholieren was dit jaar op 18 april en tevens een groot succes. Maar liefst 46 deelnemers kwamen chillen bij TV Woubrugge, waaronder veel klasgenoten en vrienden van onze jeugdleden.

 De jeugdcommissie doet er alles aan om de jeugd van alle leeftijden het naar de zin te maken. Al vroeg in het seizoen wordt het paasontbijt klaargemaakt voor de allerkleinsten

 

Het Davis Cup toernooi wordt in dit jaar omgedoopt tot het Davis Cup  Patattoernooi. Een nog groter succes bij de jeugd op woensdagmiddag.

2015

Er waait een nieuw, fris sponsorbeleid door onze vereniging. Sinds dit jaar is er namelijk een nieuwe sponsorcommissie actief. De eerste klus was het ontwerpen van een folder met daarop alle mogelijkheden op het gebied van sponsoring. Gert Buis maakte het ontwerp.

Vervolgens heeft de commissie, met de nieuwe folder op zak, een flink aantal mogelijke sponsoren bezocht. Het resultaat mag er zijn want  inmiddels telt de vereniging in dit jaar bijna 20 sponsoren! Je ziet de namen van een aantal van deze sponsoren terug op de winddoeken langs de baan, op het bord bij de entree en natuurlijk op onze website.

2016

Restyling clubhuis 

       

 

De officiële opening van de nieuwe kantine op zondag 3 april, tijdens het openingstoernooi.

Behalve in de tennisbanen, investeert de vereniging ook in duurzame ontwikkelingen. Zo hebben we sinds dit jaar zonnepanelen op het dak van het clubhuis, waarmee we niet alleen duurzaam zijn maar ook een flinke verlaging van onze energierekening hebben bewerkstelligd.

 

2020

Door de Covid-epidemie raakte ook bij de tennisvereniging de digitale transformatie in een stroomversnelling. Het afhangbord is nu digitaal en het KNLTB-pasje staat in de clubapp. Tijdens de pandemie is sporten verbonden aan spelregels die de overheid ons aanreikt. Teamsporten worden verboden, maar enige tijd later mogen we wel tennissen maar niet naast elkaar, van baan wisselen mag maar wel met de klok mee lopen, handen schudden is uit den boze etc. Het clubhuis mag je alleen betreden op vertoon van de covid-check-app.

 Als er geen volledige lockdown was aangekondigd, blijven de groene vingers in groepen van twee grasmaaien,onkruid wieden en snoeien zij bomen en struiken, met als resultaat dat het groen in ons park er schitterend bij staat.  

2021

Tegen de zomer van dit jaar beginnen we gelukkig de knellende Covid-regels achter ons te laten en kunnen we zonder regelgeving weer genieten van ons prachtige tennispark. 

2022

De realisatie van de LED baanverlichting

Duurzame investeringen

De vereniging blijft zich duurzaam ontwikkelen. Zo hebben we sinds 2016 zonnepalen op het dak van het clubhuis en daar hebben we in dit jaar nog een schepje bovenop gedaan door het plaatsen van nieuwe lichtmasten met LED-verlichting. Een flinke slag in duurzaamheid, maar ook een kostbare. We hebben dit alleen maar kunnen doen met de financiële steun die mede door Stichting Fonds Alphen hiervoor is gegeven. Heel mooi dat we dit als kleine vereniging hierdoor toch hebben kunnen doen.

2023

Op 6 februari 2023 vindt een zware aardbeving plaats in delen van Zuid-Turkije en Noord-Syrië. De opening van ons nieuwe seizoen begint met een Turkse Avond met opbrengst voor giro 555. Ook onze tennisvereniging wil iets bijdragen voor de ontelbare slachtoffers.

De Turkse dames uit Woubrugge hebben een schitterend en authentiek buffet gemaakt. Onze leden dragen dit initiatief een warm hart toe en er is gul gegeven.

 Openingstoernooi 2 april 2023

Lees meer