Voordat er eindelijk iets begint ......

Smash ’70 is oorspronkelijk een volleybalvereniging en vanuit deze vereniging kwam het idee om een tennisvereniging op te richten. Nog in het voorjaar van 1972 gaat in Woubrugge en Hoogmade een handgeschreven huisorgaan rond met als titel: ‘Eigen home S’70’ , met als speciaal onderwerp: ‘Woubrugge krijgt een tennispark! Als u dat wilt’. De pioniers gaan in de dorpen huis aan huis om leden te werven. Van Woubruggenaren weinig response, men wilde liever een zwembad. Uiteindelijk levert deze actie wel 300 positieve reacties op. Het streven is om in het seizoen ‘73 te spelen op twee, wellicht zelfs drie banen, met bezit van een eigen clubhuis. De locatie zou een stuk grond aan de Kerkweg moeten worden, daar waar nu de volkstuinen liggen.

Op 1 november wordt gemeld: Het is zover! Het gemeentebestuur keurt de plannen goed. De provincie keurt de locatie echter af. Toch geeft het bestuur van S’70 de moed niet op en richt op 21 juni 1973 officieel de afdeling Tennis van Sportvereniging Smash ‘70 op.

Precies een jaar na de sombere tijding kan de draad weer worden opgepakt. Er wordt druk uitgeoefend op de gemeente en een bouwteam wordt in het leven geroepen. Er is sprake van een stuk grond achter de Vingerhoedtstraat. Dan gaat het snel.

In 1975 zijn de eerste tekeningen klaar en de schop kan de grond in. Na veel graven, kleumen, sjouwen, timmeren, schoonmaken enzovoorts komt de kantine tot stand, een opgescharrelde keet, maar wel de allergezelligste sportkantine. Bij de ingebruikname werd de centrale verwarming aangelegd. Na het aandoen van de ketel en de pomp sprong er een koppeling en ontstond er een sauna in één van de kleedkamers. Niet getreurd, maar net doen of er niets aan de hand is en doorwerken, en zo wordt op 30 april 1976 de vlag gehesen.

Geschiedenis Overzicht