De bar en bardienstregelingen

De vereniging exploiteert de bar in eigen beheer. Hiermee houden wij de prijzen voor consumpties laag en kunnen wij tegelijkertijd het resultaat van de barexploitatie aanwenden om de contributie zo laag mogelijk te houden.

Behoudens uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld bij competities en toernooien, zijn de bardiensten doordeweeks als volgt ingedeeld:

maandag t/m vrijdag

ochtend

middag

namiddag

avond

09:00–13:00 (ma+wo)

geen

geen

19:30–23:30

 

zaterdag en zondag

ochtend

middag

avond

09:00 – 13:00 (za)

09.00- 13.00 (zo)

12:45 – 16:00 (za)

geen

15:45 – 20:00 (za)

geen

Tijdens competities, toernooien en overige evenementen kunnen de bardiensten worden aangepast. Gedurende het Open Toernooi en de clubkampioenschappen is de sluitingstijd 24.00 uur zijn met een eventuele uitloop naar 00.30 uur.

De bardiensten worden verzorgd door de leden. Alle leden vanaf 18 jaar zijn verplicht om tweemaal per seizoen een bardienst voor hun rekening te nemen.

De Drank- en Horecawet vereist dat er altijd een barvrijwilliger aanwezig is die een Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) heeft gevolgd op tijden dat er in de sportkantine alcohol wordt geschonken.

BARDIENSTINDELING
Gedurende een daarvoor bestemde periode in het begin van het jaar kan je zelf via de clubapp  of via de website aangeven wanneer je bardienst wilt draaien. Je kan daar ook zien wie bardienst heeft op welke dag en welk moment. De door jou gekozen bardienst(en) verschijnen ook in jouw persoonlijke agenda op de app of op de website.

DE BARCOORDINATOR
Elke dag is er een barcoördinator, die bij het begin van elke bardienst toeziet op de aanwezigheid van de barbezetting en deze met raadgevingen op weg helpt. De barcoördinator zorgt voor het openen van het clubhuis en voor het uitschakelen van de alarminstallatie. Barcoordinatoren zijn vrijgesteld van bardiensten.

CONSUMPTIEREGELING
De prijzen van de verstrekkingen worden door het bestuur vastgesteld op voorstel van de barcommissie. Pinnen aan de bar heeft de voorkeur, om te voorkomen dat er te veel cash geld in de kassa aanwezig is. De barvrijwilligers kunnen twee gratis consumpties nuttigen per dienst. Het bedrag van deze consumpties dient te worden weggeboekt op de kassa (zie instructie kassa- en betaalsysteem). De regel is dat er buiten de barvrijwilligers geen gratis consumpties worden verstrekt. Mocht dit echter toch gebeuren dan dienen de consumpties te worden weggeboekt op de kassa.

TOEGANG TOT BAR, KEUKEN EN CLUBHUIS
Er is alleen toegang tot de bar/clubhuis indien er voldoende, officieel geregistreerde barbezetting is. Met het oog op de verplichte hygiënecode worden zelf meegebrachte etenswaren volledig uit de keuken geweerd.

BOETE BIJ NIET KOMEN OPDAGEN VOOR BARDIENST
Eenmaal ingedeeld is er de plicht ontstaan om voor de barbezetting zorg te dragen. Indien je zelf onverhoopt verhinderd bent, heb je dus de plicht om zelf voor vervanging te zorgen (bijvoorbeeld ruilen met een ander tennislid) en de barcommissie hierover te informeren. Indien je zonder geldige reden niet op komt dagen voor een bardienst, betaal je een boete van € 75,- en blijft de verplichting voor de 2e bardienst bestaan. Niet betalen van de boete resulteert in royement. Zo ook bij, eveneens zonder geldige reden, niet verschijnen voor de 2e bardienst. De voorzitters van bestuur en barcommissie beslissen over dat royement.

VRIJSTELLING VAN BARDIENSTEN
Vrijgesteld van de verplichting tot het draaien van bardiensten zijn, naast de barcoördinatoren, alle geregistreerde leden van commissies, de leden van het bestuur evenals leden van de ‘Groene Vingerclub’. Leden van deze club kunnen ervoor kiezen hun bardiensten in te ruilen voor het verrichten van werkzaamheden aan de tuin en het park. Ook als men is vrijgesteld van bardienst, kan men zich uiteraard toch aanmelden om een bardienst te doen.

AFKOPEN BARDIENST
Er is ook een mogelijkheid de bardienst af te kopen tegen een afkoopsom van € 75,- voor twee bardiensten. Dit moet dan wel vóór 30 januari kenbaar zijn gemaakt aan de barcommissie. Mede afhankelijk van het aantal afgekochte bardiensten ontstaat er ruimte om, indien gewenst, extra bardiensten te draaien.

 

De bar en bardienstregelingen Overzicht