Contributieregelingen en andere kosten

Het lidmaatschapsjaar van onze vereniging loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributie bedraagt voor:

Senioren

vanaf 25 jaar 

 € 170,- 

Senioren

18 t/m 24 jaar 

 € 85,-

Junioren

10 t/m 17 jaar 

 € 80,-

Junioren

6 t/m 9 jaar 

 € 54,-

Junioren

t/m 5 jaar 

 geen contributie  (*)

Zomerlid

zie info beperkte lidmaatschappen (**)

Winterlid

vanaf 18 jaar 

 € 60,-  (***)

(*)     : m.u.v. de kosten van training door SlamTennis
(**)   : in de periode 1 juni t/m 31 augustus 
(***) : in de periode 1 oktober t/m laatste zaterdag van maart

Let wel: conform de KNLTB richtlijn hanteert de vereniging voor het bepalen van de hoogte van de contributie, de leeftijd die je bereikt in het geldende tennisseizoen. Dit tennisseizoen loopt van 1 januari t/m 31 december. Voorbeeld: word je dus 18 jaar op 21 mei van het geldende tennisseizoen, dan word je voor het gehele tennisseizoen en dus voor de contributie als 18-jarige beschouwd.

Gelijktijdig met uw inschrijving als nieuw lid geeft u toestemming voor de automatische incasso van betalingen betreffende (indien van toepassing) contributie, donateurschap, competitie- en toernooibijdragen, winterbaan reservering enz.

Contributie voor nieuwe leden die inschrijven in de periode:

vóór 1 augustus

 vol jaar contributie

1 aug. t/m 31 okt.

 half jaar contributie*

1 nov. t/m 31 dec.

 kwart jaar contributie*

(*) uw lidmaatschap wordt vervolgens automatisch verlengd voor het daaropvolgende, volledige seizoen (1 jan t/m 31 dec). Daarvoor hoeft u niets te doen. Wenst u dat niet, dan kunt u dat bij uw inschrijving aangeven in het Opmerking veld.

Inschrijfgeld nieuwe leden (eenmalig)
:

Senioren

€ 15,-

Junioren

€   5,-

Reservering winterbaan:
Leden en winterleden kunnen in het winterseizoen (eind oktober t/m eind maart) één van de SmashCourt banen reserveren voor een vaste speeltijd van 30 minuten per week. Hiervoor geldt een bijdrage van €20,- per lid. Zie ook onze uitleg hierover.

Bijdrage kosten KNLTB:
M.u.v. zomer- en winterleden, wordt voor alle leden een bijdrage aan de KNLTB afgedragen t.b.v. het aanmaken van de KNLTB-ledenpas. Deze bijdrage is onderdeel van de jaarlijkse contributie. Zomer- en winterleden ontvangen geen KNLTB-ledenpas. Zij kunnen dus niet meedoen aan KNLTB-activiteiten via onze vereniging.

Competitiebijdrage:
Kosten van deelname aan de (KNLTB) competities worden per team bepaald en verrekend.

Donateurs:
Betalen €12,- per jaar en worden, via de website en via regelmatig verschijnende nieuwsbrieven, op de hoogte gehouden van alle activiteiten.

Restitutie:
Uitsluitend voor de contributie bestaat een mogelijkheid van restitutie. Contact kan worden opgenomen met de ledenadministratie voor de voorwaarden van deze regeling.

Beeindigen lidmaatschap:
Een ieder die het lidmaatschap wil beëindigen, doet dit uiterlijk 4 weken voor het einde van het dan huidige lidmaatschapsjaar, dus uiterlijk 3 december! 
Bij niet tijdige opzegging is men verplicht de contributie voor het volgend seizoen te betalen. Niet betalen kan inhouden dat kosten van het eventueel moeten inzetten van een incassobureau in rekening worden gebracht !