Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA)

De Drank- en Horecawet vereist dat er altijd een barvrijwilliger aanwezig is die een Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) heeft gevolgd op tijden dat er in de sportkantine alcohol wordt geschonken. In het kader van die wet moet dus iedereen die achter de bar staat, een IVA-certificaat kunnen overleggen bij een controle door de warenwetinspectie. Op het niet kunnen overleggen staat een boete van de overheid en een eerste waarschuwing. Bij een tweede overtreding volgt sluiting van de bar!

Dit verplichte IVA certificaat voor iedere bardienstmedewerker kan worden verkregen d.m.v. het afleggen van een toets via de website www.nocnsf.nl/IVA. Meer informatie hierover vind je op de nocnsf website ……