Tennis en het Coronavirus - nemen van maatregelen ook voor ons helaas noodzakelijk

Het Coronavirus is onomstotelijk ook in Nederland in opmars. Berichtgevingen en aanbevelingen van de overheid, welke ons bereiken via de KNLTB, volgen elkaar momenteel op met de dag. Als bestuur zijn wij daar zeer alert op en nu reeds hebben de meest recente aanbevelingen ons helaas doen besluiten om relevante maatregelen te nemen. Naast die verantwoordelijkheid, zien wij het tevens als onze taak om jullie daarover te informeren in dit artikel en, indien van belang voor onze vereniging, ook in regelmatige updates daarvan.

Als bestuur kunnen wij ons zeer goed voorstellen dat bij de leden vragen ontstaan hoe met het Coronaviris binnen onze vereniging om te gaan en/of wordt omgegaan. De start van het (zomer)tennisseizoen staat immers alweer voor de deur, dus vanaf begin april gaat er zowel in competitieverband als onderling weer veel worden getennist. Als bestuur volgen wij de berichtgeving omtrent het Coronavirus dan ook nauwlettend en laten wij ons leiden door de richtlijnen, dan wel door de adviezen die ons worden verstrekt door de KNLTB. Deze laat zich op haar beurt weer actueel adviseren door het RIVM (Rijksdienst voor Volksgezondheid en Milieu) en het NOC*NSF.

Afgelopen donderdag en ook nog vandaag ontvingen wij van de KNLTB nieuwe aanbevelingen. Als bestuur hebben wij deze aanbevelingen zorgvuldig bestudeerd en zijn wij van mening dat het belang en de gezondheid van onze leden in alles voorop staat! Reden voor ons besluit om deze aanbevelingen onveranderd over te nemen en te vertalen in de volgende maatregelen.

COMPETITIES EN TOERNOOIEN
De KNLTB roept de toernooiorganisaties en tennisverenigingen in Nederland op om alle sportevenementen, waaronder de competitiewedstrijden en toernooien, af te gelasten. Wat betekent dit voor ons:

Maatregelen geldig t/m 31 maart 2020

  • Openingstoernooi: dit evenement en tevens traditionele opening van ons (zomer)tenniseizoen stond gepland voor zaterdag 29 maart en gaat dus niet door;
  • Voorjaarscompetitie: voor onze vereniging heeft dit advies vooralsnog geen consequenties. Deze competitie start pas in de eerste week van april. Wij houden wijzigingen m.b.t. de adviezen van de KNLTB uiteraard goed in de gaten en indien relevant berichten wij daarover in een volgende update;
  • Laddercompetitie: idem als wat geldt voor vrij tennissen (zie voor richtlijnen hierna; voor verdere info zie apart artikel hierover).

VERENIGINGSZAKEN/-BIJEENKOMSTEN EN TRAININGEN
In lijn met het advies van het kabinet om sociale contacten sterk te verminderen, roept de KNLTB de verenigingen eveneens op om alle clubbijeenkomsten zoals overleggen, vergaderingen, vieringen en werkgroep bijeenkomsten t/m 31 maart af te gelasten. Wat betekent dit voor ons:

Maatregelen geldig t/m 31 maart 2020

  • Klusdag: de op zaterdag 21 maart geplande klusdag vindt geen doorgang en wordt verplaatst naar een latere datum. Meer over geplande klusdagen vind je in een apart artikel;
  • Pasjesavond: dit traditionele evenement (gepland op donderdagavond 26 maart) gaat helaas niet door. Let wel: aan de bestaande leden worden dit jaar geen nieuwe pasjes uitgereikt. De ledenpas is immers 2 jaar geldig, dus in 2019 en 2020. Gooi de pasjes daarom niet weg! Nieuwe leden ontvangen hun pasje rechtstreeks via de ledenadministratie;
  • Instructie teamcaptains: eveneens gepland op de pasjesavond en vindt dus geen doorgang. Over de instructie van de teamcaptains volgt nog nader bericht;
  • Tennislessen (in overleg met I'M Tennis): kunnen doorgaan, echter de KNLTB adviseert maximaal 4 spelers per baan toe te laten. Dus 8 spelers op 2 banen met 1 trainer kan ook. E.e.a. wel op voorwaarde dat de richtlijnen van het RIVM in acht genomen worden m.b.t. de gewenste basis hygiëne;
  • Bardiensten: staan open voor maandag 30 maart en dinsdag 31 maart. Indien op die dagen ingedeelde leden om reden van het Coronavirus liever geen bardienst willen vervullen, dan respecteert het bestuur dat. Wij verzoeken die leden dit dan wel ruim voortijdig aan te geven aan de barcommissie;
  • Vrij tennissen: kan vooralsnog doorgaan met eveneens inachtneming van de hiervoor vermelde richtlijnen van het RIVM. Let wel: om elk risico sowieso uit de weg te gaan, raden wij aan bij verkoudheid en griepklachten even niet samen te tennissen, thuis te blijven tot je hersteld bent en contact met anderen zoveel mogelijk te vermijden!

HOE NU VERDER?
Nieuwe berichtgeving en adviezen van de KNLTB over het Coronavirus, welke aanleiding geven tot het aanscherpen van bestaande maatregelen en/of uitbreiden met nieuwe maatregelen, zullen wij uiteraard direct met jullie delen in een update van dit bericht.

Het bestuur.

Nieuws overzicht