Update woensdag 6 mei 2020 – vanaf 11 mei ook onze senioren weer de baan op!

In onze laatste update kwamen wij met het verheugende nieuws dat onze jeugd t/m 18 jaar weer de baan op kon. Nu dus niet minder verheugend nieuws voor onze senioren!

GEWELDIG! Zoals het er nu naar uitziet, mogen onze senioren met ingang van 11 mei weer een balletje gaan slaan! Nog niet bekend is echter onder welke voorwaarden.

Voordat ook onze senioren de tennisschoenen weer kunnen aantrekken, moeten nog een aantal essentiële stappen worden genomen. Belangrijk om te begrijpen is dat de opties die wij hebben als vereniging te allen tijde worden bepaald door richtlijnen die wij ontvangen van de KNLTB. Dat gebeurt niet voordat zorgvuldige afstemming heeft plaatsgevonden tussen de KNLTB, NOC*NSF, VSW en RIVM. Daar komt bij dat in situaties als deze ook de gemeente nog een bepalende rol vervult. Voordat wij konden besluiten tot het openstellen van ons park voor onze jeugd t/m 18 jaar, was er eerst nog uitgebreid overleg tussen TVW en de gemeente omtrent een Coronaprotocol (zoals tennissen alleen onder toezicht), gevolgd door het uitvaardigen door de gemeente van een aangepaste noodverordening.

Vooralsnog houden wij ons vast aan wat zojuist is gepubliceerd door de KNLTB (klik voor link)

Wij volgen nadere berichtgeving door de relevante instanties op de voet. Zo snel als mogelijk komen wij met een nieuwe update, met daarin meer informatie over hoe verder na 11 mei en de voorwaarden die daaraan zijn verbonden.

Het Bestuur.

Nieuws Overzicht