Aanleg LED-verlichting begin september van start!

Tijdens de (uitgestelde) Algemene Vergadering van 22 april jl., heeft het bestuur van de leden groen licht gekregen voor de investering in en installatie van LED-verlichting voor alle banen.

Gelijktijdig met de vervanging van al onze huidige lichtarmaturen, worden ook 5 oude lichtmasten vervangen. Inmiddels is het contract hiervoor getekend met leverancier Sportstroom en kon vervolgens een concrete planning worden overeengekomen.

Al deze werkzaamheden zullen plaatsvinden op 1, 2 en 3 september a.s.

Tijdens werkuren (overdag) zullen niet alle banen bespeelbaar kunnen zijn. Sportstroom heeft ons wel aangegeven dat 's avonds de verlichting werkt en feitelijk dus op alle banen beschikbaar is.

Hoe de baanbeschikbaarheid overdag precies uitvalt, is lastig te voorspellen en zal dan moeten blijken. Weersomstandigheden kunnen daar o.a. op van invloed zijn. Gelukkig duurt het volledige installatietraject maximaal 3 dagen, dus wij vertrouwen erop dat we daar creatief mee om kunnen gaan.

Wij hopen jullie aldus en voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Wij gaan er tevens van uit dat we tijdens de clubkampioenschappen senioren (5 t/m 12 september) volop van onze nieuwe baanverlichting kunnen genieten!

Sportieve groet,
het bestuur

Nieuws Overzicht