Onze commissies - wat doen zij allemaal?

De vereniging kent vele commissies. Behalve de kascommissie, die benoemd wordt door de Algemene Ledenvergadering (ALV) en feitelijk maar een maal per jaar haar werk doet, zijn alle andere commissies gedurende het gehele (tennis)seizoen actief en worden benoemd door het bestuur. Een overzicht van de commissies die een belangrijke rol spelen binnen onze vereniging:

BARCOMMISSIE
Verantwoordelijk voor de exploitatie (inkoop en verkoop) van de bar, een niet onbelangrijk element van de exploitatie van de vereniging als geheel. De commissie regelt de adequate en gecertificeerde bezetting van de bar door de vrijwilligers, controleert de eventuele introducé(e)s en incasseert het introductiegeld. Zij is ook direct betrokken bij de organisatie van alle feestelijkheden van de vereniging. Het werk van de barcommissie kenmerkt is vooral veelomvattend.

COMPETITIECOMMISSIE
Coördineert de externe KNLTB-competities.

JEUGDCOMMISSIE
Organiseert de jeugdclubkampioenschappen en daarnaast heel veel andere interne toernooien en activiteiten voor en door de jeugd.

ONDERHOUDSCOMMISSIE
Verantwoordelijk voor het onderhoud van het park, inclusief de banen en het clubgebouw. Houdt de supervisie over het park.

GROENE VINGERCLUB
Verrichten werkzaamheden aan het park en de tuin zoals opruimen, schoonmaken, planten, wieden en snoeien.

TOERNOOICOMMISSIE
Organiseert en coördineert voor de senioren de clubkampioenschappen. Dit is het jaarlijkse toernooi waar de leden kunnen spelen om het kampioenschap van de vereniging in verschillende onderdelen. Een eveneens belangrijk evenement welke de toernooicommissie organiseert is het Open Toernooi. Dit toernooi met verschillende categorieën staat in de regio hoog aangeschreven.

SPONSORCOMMISSIE
Tekst nodig

Onze commissies kunnen altijd wel de inzet gebruiken van extra leden met gevoel voor verantwoordelijkheid en inzet. Schroom niet om je voor deze werkzaamheden aan te melden of inlichtingen in te winnen.