Tennisvereniging Woubrugge - onze geschiedenis en ons karakter

Tennisvereniging Woubrugge vindt haar oorsprong in de Afdeling Tennis van de Woubrugse Sportvereniging S’70. Op 21 juni 1973 werd het eerste bestuur van deze afdeling gekozen. Die datum beschouwen we als de oprichtingsdatum. Daarom vierden we in 2013 het 40-jarig bestaan met een gezellig weekend vol activiteiten.

Klik op de foto voor een 360 graden panorama van ons park.

In 1975 kreeg de Afdeling Tennis vaste vorm en aanhang en op 30 april 1976 werd het sportpark met een houten clubhuis en vier banen geopend. Het eerste actieve jaar steeg het aantal leden al snel tot meer dan 300. Dit aantal nam gestaag toe en na verloop van jaren werd het aantal banen te klein, werd het clubhuis te oud en bleek de afdeling tennis niet meer te passen in de toenmalige organisatiestructuur. De opening van het nieuwe (huidige) clubhuis vond plaats op 2 mei 1987.

Sinds 22 november 1988 bestaat de tennisvereniging als zelfstandige vereniging. Ons huidige aantal leden bedraagt bijna 500. Ongeveer 60% daarvan is afkomstig uit Woubrugge. Inwoners uit Woubrugge kunnen in beginsel te allen tijde lid worden. Ook Tennisvereniging Woubrugge volgt de landelijke tendens met een teruglopend ledenaantal. Via allerlei activiteiten wordt geprobeerd meer leden aan te trekken. Al jaren is er geen sprake meer van een wachtlijst. De speelsterkte van onze leden varieert van 9 (maximaal enkele jaren tenniservaring) tot spelers met speelsterkte 5 en 4.

We zijn een vereniging waar de gezelligheid en de zelfwerkzaamheid hoog in het vaandel staan.